Penyelidikan, Inovasi dan Halatuju Strategik

PEROLEHAN TEKNIKAL PERTAHANAN

Spesifikasi Perolehan Pertahanan

 • Pengurusan  pengesahan spesifikasi perolehan pertahanan
 • Pengurusan latihan & kursus spesifikasi perolehan pertahanan
 • Pengurusan MDS

Penilaian Teknikal

 • Pengurusan JPTT/JPTS/Ujinilai/FAT/Persembahan Teknikal

 

RDI&C

 • Pengurusan program R&D STRIDE
 • Pengurusan pengkomersilan hasil produk dan perkhidmatan R&D STRIDE
 • Pengurusan program inovasi STRIDE

 

JALINAN KERJASAMA TEMPATAN

 • Pengenalpastian potensi jalinan kerjasama tempatan
 • Pengurusan perjanjian perundangan
 • Pengurusan pemindahan teknologi

 

PENGURUSAN STRATEGIK

 • Perancangan Strategik dan Sasaran Kerja Tahunan STRIDE/MinDef
 • Pengurusan dasar & polisi berkaitan penyelidikan pertahanan
 • Pengurusan MPT STRIDE
 • Pengurusan program lawatan delegasi tempatan ke STRIDE