Projek dan Perkhidmatan Teknikal

PEGAWAI TDM

 • Membantu di dalam koordinasi/perhubungan antara bahagian-bahagian dalam organisasi STRIDE dengan ATM
 • Membantu tatacara, peraturan dan prosedur dalam perkhidmatan ATM bagi memudahkan pegawai dan kakitangan STRIDE berurusan dengan pihak ATM
 • Membantu memberi input keperluan bagi menjayakan projek penyelidikan dan pembangunan (R&D), pengujian, penilaian dan penyiasatan berkaitan aset/peralatan darat
 • Mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) pertahanan darat berkaitan makanan, pakaian, peralatan personal, pengujian tropika dan peralatan kenderaan serta pengujian peralatan berkaitan darat
 • Menyertai kerja-kerja penilaian teknikal, penyiasatan dan pembangunan spesifikasi bagi peralatan TDM

 

PEGAWAI TUDM

 • Membantu di dalam koordinasi/perhubungan antara bahagian-bahagian dalam organisasi STRIDE dengan ATM
 • Membantu tatacara, peraturan dan prosedur dalam perkhidmatan ATM bagi memudahkan pegawai dan kakitangan STRIDE berurusan dengan pihak ATM
 • Membantu memberi input keperluan bagi menjayakan projek penyelidikan dan pembangunan (R&D), pengujian, penilaian dan penyiasatan berkaitan reka bentuk dan prestasi, sifat aerodinamik pesawat udara serta pengujian tropika dan lain-lain berkaitan aset/peralatan udara
 • Mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) pertahanan berkaitan peralatan udara
 • Menyertai kerja-kerja penilaian teknikal, penyiasatan dan pembangunan spesifikasi bagi peralatan TUDM

 

PEGAWAI TLDM

 • Membantu di dalam koordinasi/perhubungan antara bahagian-bahagian dalam organisasi STRIDE dengan ATM
 • Membantu tatacara, peraturan dan prosedur dalam perkhidmatan ATM bagi memudahkan pegawai dan kakitangan STRIDE berurusan dengan pihak ATM
 • Membantu memberi input keperluan bagi menjayakan projek penyelidikan dan pembangunan (R&D), pengujian, penilaian dan penyiasatan berkaitan bahan/struktur, elektromagnetik, magnetik, akustik, POL kapal dan pengujian tropika
 • Mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) pertahanan
 • Menyertai kerja-kerja penilaian teknikal, penyiasatan dan pembangunan spesifikasi bagi peralatan TLDM