Teknologi Instrumentasi dan Elektronik

CAWANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI

  • Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan serta memberi perkhidmatan teknikal untuk sektor pertahanan dalam bidang teknologi komunikasi elektronik.

CAWANGAN TEKNOLOGI KUASA DAN INSTRUMENTASI

  • Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan serta memberi perkhidmatan teknikal untuk sektor pertahanan dalam bidang teknologi kuasa, kalibrasi, instrumentasi dan geospatial.

CAWANGAN TEKNOLOGI OPTRONIK

  • Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan serta memberi perkhidmatan teknikal untuk sektor pertahanan dalam bidang teknologi penderia dan elektro-optik.

CAWANGAN TEKNOLOGI ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)

  • Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan serta memberi perkhidmatan teknikal untuk sektor pertahanan dalam bidang teknologi EMC.

CAWANGAN TEKNOLOGI RADAR

  • Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan serta memberi perkhidmatan teknikal untuk sektor pertahanan dalam bidang teknologi radar.