Visi/Misi/Teras Strategik

VISI

Peneraju Transformasi Teknologi Pertahanan Negara Menjelang 2020.


MISI

Memperkasa Penyelidikan dan Menjana Inovasi Teknologi Pertahanan Negara.


TERAS STRATEGIK

  • Memperkasakan penyelidikan dan inovasi S&T pertahanan bagi meningkatkan keupayaan dan kesiapsiagaan pertahanan negara.
  • Memantapkan perkhidmatan S&T pertahanan yang holistik bagi menjamin kelestarian sistem pertahanan.
  • Meningkatkan keupayaan organisasi dan kepakaran modal insan untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang.
  • Memperkukuhkan kerjasama dengan rakan-rakan strategik untuk eksplorasi teknologi pertahanan terkini dan termaju.