Pencapaian Piagam Pelanggan

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2020


Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2019


Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2018


Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2017


Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2016


Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2015


 Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2014


  • Permohonan penyelidikan, penyiasatan dan kajian berkaitan teknologi pertahanan dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap.

 

  •  Menyelesaikan pengujian dan mengeluarkan laporan dalam tempoh tidak melebihi:
    1. Satu (1) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap untuk item bukan tender perolehan.
    2. Tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap untuk item tender perolehan.

 

  • Pengesahan Spesifikasi Perolehan Pertahanan:
    1. Melaksanakan pengesahan Spesifikasi Perolehan Pertahanan dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja dari tarikh permohonan untuk spesifikasi yang lengkap.