Piagam Pelanggan
  • Permohonan penyelidikan, penyiasatan dan kajian berkaitan teknologi pertahanan dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap.

 

  •  Menyelesaikan pengujian dan mengeluarkan laporan dalam tempoh tidak melebihi:
    1. Satu (1) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap untuk item bukan tender perolehan.
    2. Tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap untuk item tender perolehan.

 

  • Pengesahan Spesifikasi Perolehan Pertahanan:
    1. Melaksanakan pengesahan Spesifikasi Perolehan Pertahanan dalam tempoh tidak melebihi 14 hari bekerja dari tarikh permohonan untuk spesifikasi yang lengkap.