Nukleus Konvensyen Senjata Biologi dan Toksin
  • Melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan dalam memperkukuhkan obligasi negara terhadap Konvensyen Senjata Biologi dan Toksin (KSBT).
  • Mengenalpasti dan menyelaras jalinan kerjasama dengan agensi antarabangsa dalam membangunkan keupayaan kapasiti negara untuk menghadapi ancaman serangan biologi dan pencegahan keganasan biologi.
  • Menyediakan kepakaran teknikal dan menyelaras kerjasama antara agensi dalam menghadapi ancaman serangan biologi dan pencegahan keganasan biologi.
  • Menganjur dan menyelaras program untuk membangunkan keupayaan kapasiti negara dalam bidang biosekuriti dan ancaman biologi.
  • Menyediakan kepakaran teknikal kepada Kementerian Pertahanan (Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik) berkaitan pelaksanaan Draf Rang Undang-Undang KSBT.