A. PENGURUSAN DAN KERJASAMA TEKNIKAL

Spesifikasi Perolehan Pertahanan

 • Pengurusan pengesahan spesifikasi perolehan pertahanan.
 • Pengurusan latihan dan kursus spesifikasi perolehan pertahanan.
 • Pengurusan MDS.

Penilaian Teknikal

 • Pengurusan JPTT/JPTS/Ujinilai/FAT/Persembahan Teknikal.

 RDI&C

 • Pengurusan program R&D STRIDE.
 • Pengurusan pengkomersilan hasil produk dan perkhidmatan R&D STRIDE.
 • Pengurusan program inovasi STRIDE.

 Jalinan Kerjasama Tempatan

 • Pengenalpastian potensi jalinan kerjasama tempatan.
 • Pengurusan perjanjian perundangan.
 • Pengurusan pemindahan teknologi.

B. PENGURUSAN STRATEGIK

 • Perancangan Strategik dan Sasaran Kerja Tahunan STRIDE/MinDef.
 • Pengurusan dasar dan polisi berkaitan penyelidikan pertahanan.
 • Pengurusan MPT STRIDE.
 • Pengurusan program lawatan delegasi tempatan ke STRIDE.
 • Pengurusan Komunikasi Strategik STRIDE (media cetak dan media sosial).