Teknologi Instrumentasi dan Elektronik

CAWANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI

  • Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan serta memberi perkhidmatan teknikal untuk sektor pertahanan dalam bidang teknologi komunikasi elektronik.

CAWANGAN TEKNOLOGI KESELAMATAN SIBER

  • Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan serta memberi perkhidmatan teknikal untuk sektor pertahanan dalam bidang teknologi keselamatan siber.

CAWANGAN TEKNOLOGI OPTRONIK

  • Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan serta memberi perkhidmatan teknikal untuk sektor pertahanan dalam bidang teknologi penderia dan elektro-optik.

CAWANGAN TEKNOLOGI ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)

  • Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan serta memberi perkhidmatan teknikal untuk sektor pertahanan dalam bidang teknologi EMC.

CAWANGAN TEKNOLOGI RADAR

  • Melaksanakan penyelidikan dan pembangunan serta memberi perkhidmatan teknikal untuk sektor pertahanan dalam bidang teknologi radar.