Teknologi Jentera dan Aeroangkasa

CAWANGAN AERONAUTIKAL

 • Menjalankan penyelidikan rekabentuk dan prestasi pesawat.
 • Menjalankan penyelidikan sifat aerodinamik pesawat.
 • Menjalankan penyelidikan sistem propulsi pesawat.
 • Menjalankan penyelidikan sistem mekanikal pesawat.
 • Memberikan sokongan teknikal kepada ATM dari segi pembangunan dan pengesahan spesifikasi perolehan, ujian makmal dan penilaian teknikal perolehan, ujinilai dan siasatan kegagalan pesawat dan komponennya.
 • Memberikan khidmat nasihat dan kepakaran teknikal di dalam bidang aeronautik kepada syarikat industri pertahanan dan keselamatan negara.

CAWANGAN TEKNOLOGI JENTERA DAN STRUKTUR

 • Menjalankan kajian penyelidikan dan pembangunan yang berkaitan dengan teknologi jentera dan struktur.
 • Memberi dan menyediakan kepakaran dan kemudahan makmal dalam bidang teknologi jentera dan struktur kepada ATM bagi memastikan komponen jentera dan platform beroperasi dan diselenggara dengan darjah keselamatan yang tinggi.
 • Menjalankan ujian dan siasatan ke atas sifat mekanikal, kelesuan, kelakuan bahan dan pemeriksaan struktur mikro bahan terutamanya terhadap pesawat dan komponen kenderaan.
 • Membangunkan keupayaan dan kelengkapan dalam bidang simulasi berkomputer melibatkan analisa tegasan.
 • Menyediakan kepakaran dan kelengkapan bagi mengesan kerosakan komponen dan kemerosotan sifat bahan.
 • Menyediakan khidmat nasihat dan kepakaran teknikal kepada syarikat industri pertahanan.

CAWANGAN TEKNOLOGI BAHAN

 • Menjalankan kajian penyelidikan berkaitan teknologi bahan untuk digunakan dalam meningkatkan dan mengekalkan keupayaan ATM.
 • Menjalankan pengujian makmal untuk kawalan mutu produk/bahan petroleum yang digunapakai oleh kenderaan udara dan darat ATM bagi memastikan produk tersebut mematuhi spesifikasi pertahanan.
 • Menjalankan kajian dan analisis kemerosotan atau degradasi, sifat dan rawatan bahan bagi jangka hayat bahan untuk memastikan keselamatan dan kecekapan aset dalam perkhidmatan ATM.
 • Menjalankan siasatan kegagalan bahan terhadap sesuatu sistem atau peralatan yang digunakan dalam perkhidmatan ATM.
 • Menyediakan sokongan teknikal kepada ATM dari segi pembangunan dan pengesahan spesifikasi perolehan, ujian makmal dan penilaian teknikal perolehan, ujinilai peralatan ketenteraan dan siasatan kegagalan peralatan.
 • Menyediakan khidmat nasihat dan kepakaran teknikal kepada syarikat industri pertahanan dan keselamatan negara.

CAWANGAN TEKNOLOGI KENDERAAN

 • Menjalankan projek-projek penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang berkaitan dengan kenderaan darat ATM.
 • Menyediakan sokongan teknikal kepada ATM dari segi pembangunan dan pengesahan spesifikasi perolehan dan penilaian teknikal perolehan kenderaan darat serta peralatan mekanikal.
 • Melaksanakan PDI, ujinilai, FAT kenderaan darat dan peralatan mekanikal milik ATM.
 • Menjalankan pengukuran dan analisa bagi hingar dan getaran yang berkaitan dengan kenderaan dan peralatan mekanikal.
 • Membangunkan keupayaan dan kelengkapan dalam pengujian kenderaan berteknologi tinggi.
 • Memberi khidmat nasihat dan kepakaran teknikal kepada syarikat industri dan keselamatan negara.

CAWANGAN KEJURUTERAAN

 • Menjalankan kajian penyelidikan dan pembangunan yang berkaitan dengan prinsip kejuruteraan.
 • Merekabentuk sistem berdasarkan kepada permintaan dari bahagian-bahagian di STRIDE yang menggabungkan prinsip-prinsip kejuruteraan seperti mekanikal, elektronik dan kawalan.
 • Menjalankan aktiviti lukisan teknikal, rekabentuk jig, komponen atau alatan mekanikal menggunakan perisian CAD/CAM.
 • Menyediakan sokongan teknikal kepada ATM dari segi pembangunan dan pengesahan spesifikasi perolehan dan penilaian teknikal perolehan peralatan ketenteraan.
 • Menjalankan tugas fabrikasi dengan tumpuan kepada proses-proses turning, milling, cutting, grinding, drilling dan kimpalan menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan mengikut spesifikasi pengguna.
 • Menjalankan proses pembuatan papan tanda.