Teknologi Perlindungan dan Biofizikal

CAWANGAN BIOSURVEILAN DAN PERTAHANAN BIOLOGI

 • Merancang dan melaksanakan aktiviti penyelidikan dan pembangunan berkaitan dengan Pertahanan Biologi merangkumi bidang mikrobiologi, biologi molekular dan mikologi.
 • Menyumbang kepakaran dalam kerja-kerja penilaian, ujinilai, penyiasatan, pembangunan spesifikasi dan bantuan teknikal berkaitan teknologi dan analisis biologi.
 • Terlibat dalam bidang biokeselamatan, biosekuriti dan pengurusan risiko biologi (biorisk management).
 • Menjalankan penyelidikan dan pengujian tropika serta khidmat kepakaran dalam bidang mikologi.
 • Menjana sumber kewangan tabung amanah berdasarkan pengujian berkaitan Pertahanan Biologi.

CAWANGAN PEMAKANAN DAN RANGSUM

 • Merancang dan melaksanakan aktiviti penyelidikan dan pembangunan berkaitan bidang Pemakanan dan Rangsum.
 • Menyumbang kepakaran dalam kerja-kerja penilaian, ujinilai, penyiasatan, pembangunan spesifikasi dan bantuan teknikal berkaitan bidang Pemakanan dan Rangsum.
 • Menjalankan penyelidikan dan pengujian tropika serta khidmat kepakaran ke atas makanan dan rangsum.
 • Menjana sumber kewangan tabung amanah berdasarkan pengujian berkaitan makanan dan rangsum.

CAWANGAN ANALISIS DAN TEKNOLOGI TEKSTIL

 • Merancang dan melaksanakan aktiviti penyelidikan dan pembangunan berkaitan bidang tekstil.
 • Menyumbang khidmat kepakaran dalam kerja-kerja penilaian teknikal, ujinilai, penyiasatan, pembangunan spesifikasi dan bantuan teknikal berkaitan bidang tekstil.
 • Menjalankan penyelidikan dan pengujian tropika serta khidmat kepakaran ke atas produk tekstil.
 • Menjana sumber kewangan tabung amanah berdasarkan pengujian berkaitan bidang tekstil.

CAWANGAN PERALATAN PERSONEL

 • Merancang dan melaksanakan aktiviti penyelidikan dan pembangunan berkaitan bidang peralatan perlindungan dan keselesaan personel.
 • Menyumbang kepakaran dalam kerja-kerja penilaian teknikal, ujinilai, penyiasatan, pembangunan spesifikasi dan bantuan teknikal berkaitan bidang perlindungan personel.
 • Menjalankan penyelidikan dan pengujian tropika serta khidmat kepakaran ke atas peralatan berkaitan perlindungan personel.
 • Menjana sumber kewangan tabung amanah berdasarkan pengujian berkaitan bidang perlindungan personel.

CAWANGAN KONVENSYEN SENJATA KIMIA

 • Merancang dan melaksanakan aktiviti penyelidikan dan pembangunan serta khidmat nasihat kepakaran berkait dengan Pertahanan Kimia.
 • Melaksanakan kerja penyiasatan, deklarasi, pencirian dan pengujian ke atas sampel  bahan kimia toksik Berjadual 1 berdasarkan Akta Konvensyen Senjata Kimia 2005.
 • Memberikan khidmat rundingan, nasihat dan kepakaran teknikal berkaitan dengan kerja-kerja penilaian, ujinilai, penyiasatan, pembangunan spesifikasi berkaitan Pertahanan Kimia.