Ketua Pengawai Maklumat

Institut Penyelidikan Sains & Teknologi Pertahanan (STRIDE)
Kompleks Induk STRIDE,
Taman Bukit Mewah Fasa 9,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : 603-8732 4400
Faks : 603-8733 5979
Emel : info[at]stride[dot]gov[dot]my


Bahagian Teknologi Persenjataan
Institut Penyelidikan Sains & Teknologi Pertahanan (STRIDE),
48100 Batu Arang, Selangor Darul Ehsan
Tel : 603-60352121
Faks : 603-60352134


Bahagian Teknologi Maritim
Institut Penyelidikan Sains & Teknologi Pertahanan (STRIDE)
Pangkalan TLDM,
32100 Lumut, Perak Darul Ridzuan
Tel : 605-6810679
Faks : 605-6810603

Auditorium

Kapasiti : 311 Orang | Lokasi : Blok A


Dewan Seminar

Kapasiti : 120 Orang | Lokasi : Blok A


Makmal Komputer OR

Kapasiti : 35 Orang | Lokasi : Blok A


A. PENGURUSAN DAN KERJASAMA TEKNIKAL

Spesifikasi Perolehan Pertahanan

 • Pengurusan pengesahan spesifikasi perolehan pertahanan.
 • Pengurusan latihan dan kursus spesifikasi perolehan pertahanan.
 • Pengurusan MDS.

Penilaian Teknikal

 • Pengurusan JPTT/JPTS/Ujinilai/FAT/Persembahan Teknikal.

 RDI&C

 • Pengurusan program R&D STRIDE.
 • Pengurusan pengkomersilan hasil produk dan perkhidmatan R&D STRIDE.
 • Pengurusan program inovasi STRIDE.

 Jalinan Kerjasama Tempatan

 • Pengenalpastian potensi jalinan kerjasama tempatan.
 • Pengurusan perjanjian perundangan.
 • Pengurusan pemindahan teknologi.

B. PENGURUSAN STRATEGIK

 • Perancangan Strategik dan Sasaran Kerja Tahunan STRIDE/MinDef.
 • Pengurusan dasar dan polisi berkaitan penyelidikan pertahanan.
 • Pengurusan MPT STRIDE.
 • Pengurusan program lawatan delegasi tempatan ke STRIDE.
 • Pengurusan Komunikasi Strategik STRIDE (media cetak dan media sosial).

 • Melaksanakan aktiviti-aktiviti berkaitan dalam memperkukuhkan obligasi negara terhadap Konvensyen Senjata Biologi dan Toksin (KSBT).
 • Mengenalpasti dan menyelaras jalinan kerjasama dengan agensi antarabangsa dalam membangunkan keupayaan kapasiti negara untuk menghadapi ancaman serangan biologi dan pencegahan keganasan biologi.
 • Menyediakan kepakaran teknikal dan menyelaras kerjasama antara agensi dalam menghadapi ancaman serangan biologi dan pencegahan keganasan biologi.
 • Menganjur dan menyelaras program untuk membangunkan keupayaan kapasiti negara dalam bidang biosekuriti dan ancaman biologi.
 • Menyediakan kepakaran teknikal kepada Kementerian Pertahanan (Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik) berkaitan pelaksanaan Draf Rang Undang-Undang KSBT.

 • Merancang, menjalankan dan mengurus serta menyelaras perkara-perkara berkaitan mewujud dan menyediakan fasiliti Pusat Pengujian Tropika (TTC).
 • Melaksanakan pengujian tropika ke atas peralatan, sistem, manusia atau aset pertahanan dan komersial dari dalam dan luar negara.
 • Memberi bantuan khidmat nasihat, teknikal dan kepakaran berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi akibat kesan persekitaran tropika terhadap peralatan, sistem, manusia atau aset pertahanan dan komersial kepada Angkatan Tentera Malaysia dan industri-industri komersial.
 • Menjalankan dan memantau perlaksanaan R&D berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi akibat kesan persekitaran tropika terhadap peralatan, sistem atau aset pertahanan dan komersial.
 • Menyediakan sumber-sumber saintifik dan teknologi serta menjadi pusat rujukan profil material berkaitan dengan kesan persekitaran tropika terhadap peralatan, sistem atau aset pertahanan dan komersial.
 • Menyediakan perkhidmatan pangkalan data kaedah penyimpanan peralatan, sistem atau aset pertahanan dan komersial dalam persekitaran tropika.
 • Mempromosikan TTC sebagai Centre of Excellence dalam pengujian tropika yang pertama di rantau Asia.
 • Melaksanakan penyelenggaraan prasarana dan peralatan makmal TTC.