Pusat Kecemerlangan (COE) STRIDE

stride coe

STRIDE sentiasa memperkasakan penyelidikan dan inovasi S&T Pertahanan supaya dapat memantapkan perkhidmatan S&T Pertahanan yang lebih holistik bagi merealisasikan hala tuju STRIDE pada masa akan datang sebagai Pusat Kecemerlangan.