Berita STRIDE

16 Mei 2018 - Lawatan AKS Bahagian KOMLEK iaitu Laksmana Muda Dato' Aris Adi Tan bin Abdullah dan Puan Khairiah binti Ahmad, Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Maklumat ke Kompleks Induk STRIDE Kajang. Turut hadir adalah Pegawai Awam dan Tentera, Kementerian Pertahanan.

1 2 3 4 5 6