Berita STRIDE

26 September 2018 - STRIDE menerima lawatan dari 95 Rejimen Semboyan Diraja ke STRIDE seramai 42 pegawai. Antara program yang diaturkan adalah taklimat organisasi dan lawatan ke makmal di Cawangan Teknologi EMC.

1 22 3 5 4