30 Oktober 2018 - STRIDE telah menerima lawatan dari Pusat Latihan Peperangan Khusus. Diantara program yang diadakan adalah taklimat organisasi dan lawatan ke makmal.

163425