R&D

tropical registered colour

Matlamat

  • Membangunkan Pusat Pengujian Tropika (TTC) yang pertama di Asia Tenggara sebagai Centre of Excellence (CoE).

 

Objektif

  • Mewujudkan Fasiliti Pengujian Tropika.
  • Melaksanakan khidmat pengujian tropika ke atas peralatan dan aset pertahanan serta komersial.
  • Menjadi pusat rujukan profil material bagi sektor pertahanan, keselamatan dan komersial.
  • Menyediakan perkhidmatan pangkalan data bagi kaedah penyimpanan aset dan peralatan untuk sektor pertahanan, keselamatan serta industri komersial.

 

Pelaksanaan

  • Kluster Vehicle Mobility

Pengujian ke atas tiga (3) platform kenderaan iaitu darat, udara dan laut.

vehicle 1 vehicle 2


  • Kluster Weapon & Munitions

Pengujian ke atas sistem persenjataan.

peluru 1 peluru 2


  • Kluster Human Performance

Pengujian mobiliti, keupayaan fizikal dan mental anggota tentera.

human 1 human 2


  • Kluster Equipment & System

Pengujian ke atas peralatan dan sistem elektronik.

equipment 1 equipment 2