Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklumbalas
Peta Laman

Pembangunan dan Pengesahan Spesifikasi Perolehan Pertahanan

  • Membangun, mengesah dan menyokong spesifikasi perolehan pertahanan.

 

Penilaian Teknikal Perolehan

  • Menentukan kesesuaian peralatan/sistem yang akan digunakan oleh ATM.
  • Berdasarkan sampel, risalah, spesifikasi dan piawaian.

 

Kalibrasi dan Pengukuran Piawaian

  • Berkeupayaan untuk menyediakan pengukuran yang jitu untuk Elektrik, Metrologi, Suhu, Mekanikal, EMC dan Frekuensi Radio (RF).

 

Pemeriksaan Pra-Penghantaran dan Ujian Penerimaan Akhir

  • Pemeriksaan yang dijalankan bagi memastikan prestasi yang maksimum daripada kenderaan/peralatan yang diperolehi.
  • Ujian yang dijalankan untuk menentukan kenderaan/peralatan memenuhi keperluan atau spesifikasi.
  • Ujian kimia, fizikal atau prestasi.

 

Ujian, Penyiasatan dan Analisis

Makmal

  • Untuk memenuhi permohonan dan permintaan daripada ATM berdasarkan kepada bahan atau sampel yang diberikan.

Lapangan

  • Untuk menentukan keupayaan dan kesesuaian peralatan, bahan atau sistem yang digunakan oleh ATM dalam operasi dan persekitaran ketenteraan.
  • Mengendalikan analisis kegagalan dalam semua kemalangan yang melibatkan pesawat udara, kenderaan dan bahan letupan ATM.