Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklumbalas
Peta Laman

 1.   Apakah STRIDE?

STRIDE merupakan sebuah jabatan di bawah Kementerian Pertahanan yang berfungsi untuk memberi sokongan teknikal dan kepakaran saintifik kepada Kementerian Pertahanan.

 

 2.   Apakah perkhidmatan yang diberikan oleh STRIDE?

Perkhidmatan-perkhidmatan teknikal yang disediakan oleh STRIDE adalah seperti berikut:

 1. Menguruskan dan menjalankan Penyelidikan & Pembangunan (R&D).
 2. Membantu membangun dan mengesahkan spesifikasi perolehan pertahanan.
 3. Penilaian teknikal perolehan pertahanan.
 4. Melaksanakan penyelidikan operasi dan memberi khidmat nasihat dalam pembangunan keupayaan pertahanan.
 5. Menjalankan analisis kegagalan komponen, bahan dan peralatan.
 6. Pengujian, pengukuran dan pemeriksaan makmal dan medan.
 7. Perundingan teknikal.
 8. Kalibrasi dan pengukuran jitu.

 

3.   Adakah kementerian lain atau syarikat swasta boleh menggunakan perkhidmatan STRIDE?

Ya, semua kementerian/jabatan kerajaan boleh gunakan perkhidmatan STRIDE. Syarikat swasta juga boleh menggunakan perkhidmatan STRIDE tetapi akan dikenakan bayaran mengikut kadar yang telah ditetapkan.

 

4.   Spesifikasi peralatan bagaimanakah yang perlu dapatkan pengesahan dari STRIDE?

Semua spesifikasi perolehan Kementerian Pertahanan (kecuali item ICT dan perubatan) perlu dapatkan pengesahan dari STRIDE sebelum dihantar ke Bahagian Perolehan.

 

5.   Bagaimana prosedur mendapatkan pengesahan spesifikasi dari STRIDE?

 1. Hantar spesifikasi perolehan ke Unit Penyelidikan, Inovasi dan Hala Tuju Strategik, STRIDE.
 2. Mesyuarat Pengesahan Spesifikasi akan diadakan kemudian bersama pengguna.

 

6.   Berapa lama satu proses pengesahan spesifikasi akan diperolehi?

Biasanya mengambil masa selama  lapan (8) minggu untuk pengesahan satu spesifikasi.

 

7.   Berapa lama tempoh sah laku satu spesifikasi?

Tempoh sah laku sesuatu spesifikasi berbeza mengikut jenis item seperti berikut:

  Dua (2) Tahun - Semua peralatan/sistem/bahan berkaitan dengan:
 1. Electronic Test Equipment
 2. Electronic Communication
 3. Electro-Optical
 4. Electronic Surveillance and Electronic Warfare
 5. Navigation and Electronic Simulation Systems
 6. Training Simulation System (not wholly electronic or mechanical hardware)

  

  Tiga (3) Tahun - Semua peralatan/sistem/bahan berkaitan dengan:
 1. Small Arms and Ammunition
 2. Ordnance
 3. Personal Protection Armour
 4. Weapons Platforms
 5. Personal Protection (excluding armour)
 6. Mechanical and Small Electro-Mechanical

  

  Lima (5) Tahun - Semua peralatan/sistem/bahan berkaitan dengan:
 1. Land Vehicle
 2. Aerospace Vehicle and Supporting Systems
 3. Maritime Vehicle and Supporting Systems
 4. Textiles and Clothing
 5. Food and Ration
 6. Personal and Consumer
 7. Petroleum, Oils and Lubricants
 8. General Chemicals

 

Untuk maklumat lanjut mengenai perkara di atas, hubungi talian 603-8732 4400 untuk disambungkan kepada pegawai yang berkaitan.

Terima kasih.